Çok kullanılan link kısaltma sitelerinden birisi de tiny.cc/ Php ile tiny.cc üzerinden link kısaltma yapmak için tiny.cc sitesine girip üye oluyoruz. Daha sonra https://tiny.cc/api-docs sayfasına girip aşağıdaki bölümden api keyimizi kopyalıyoruz.

Tiny.cc api

Daha sonra aşağıdaki fonksiyonu yazıyoruz.

function short_url($url){
	$user_login = 'okantastan';
	$user_api_key = 'api key';
	$short = file_get_contents('http://tiny.cc/?c=rest_api&m=shorten&version=2.0.3&format=json&longUrl='.$url.'&login='.$user_login.'&apiKey='.$user_api_key);
	$short = json_decode($short);
	return $short->results->short_url;
}

Daha önce Php bit.ly link kısaltma yazısında anlattığım mantığın aynısı olarak tiny.cc sitesine kullanıcı adı ve api keyimiz ile beraber kısaltmak istediğimiz linki gönderiyoruz. Tiny.cc sistesi ise response olarak bize verdiğimiz url’nin kısaltılmış halini döndürüyor.

Kullanmak istediğimizde aşağıdaki gibi fonksiyonu çağırıp parametre olarak url’yi veriyoruz ve bize kısaltımış halini döndürüyor.

echo short_url('https://okantastan.com');